Presiunea exercitată de produsele de substituţie

Produsele de substituţie constituie o concurenţă directă pentru produsele sectorului, limitând profiturile ce pot fi obţinute. Nevoia şi interesul de profit cât mai ridicat determină firmele producătoare să cerceteze şi să asimileze în permanenţă noi produse, care satisfac aceleaşi nevoi de întrebuinţare, dar au costuri mai mici sau o calitate mai bună, fapt ce amplifică competiţia între firmele producătoare.

Pericolul substituirii îşi are sursa principală în evoluţiile tehnologice.

Substituirea constă în înlocuirea unui produs sau serviciu existent cu un altul care îndeplineşte aceeaşi funcţie, asigurând astfel beneficiarului o utilitate mai mare la un cost competitiv.

Pentru a anticipa pericolul substituirii este necesar:

  • să se cunoască bine funcţia pe care o îndeplineşte produsul sau serviciul;
  • să se supravegheze noile tehnologii cum sunt: informatica, electronica sau biotehnologiile, susceptibile de aplicaţii foarte variate.

Acaparând o parte a cererii, substituirile accelerează declinul sectorului şi pot conduce la o situaţie de supracapacitate instalată. Conjugarea celor două efecte – scăderea rentabilităţii şi a cererii globale – conduce la intensificarea iremediabilă a luptei concurenţiale.

Advertisements
%d bloggers like this: