Potenţialii intraţi

Cea de-a doua forţă competitivă figurată în model – potenţialii intraţi pe piaţă – poate produce modificări semnificative ale industriei prin capacităţile de producţie şi resursele pe care le introduc în competiţie, eforturile intense pe care le desfăşoară pentru a se insera avantajos pe piaţă şi eventualele noi concepţii strategice pe care le promovează.

Barierele la intrarea pe piaţă constituie determinanţii esenţiali ai ameninţării pe care potenţialii intraţi o prezintă pentru firmele existente pe piaţa respectivă. Aceste bariere sunt următoarele:

  • Costurile de transfer.
  • Efectul de experienţă.
  • Accesul la reţeaua de distribuţie.
  • Existenţa unei rezerve de capacitate de producţie.
  • Nevoile de capital.
  • Politica guvernului şi reglementările existente.

Costurile de transfer

Reprezintă costurile imediate pe care un cumpărător trebuie să le suporte pentru a trece de la produsele unui furnizor la produsele altui furnizor. Această barieră poate să fie de ordin pur psihologic şi legată de imaginea deja formată despre o anumită marcă, dar ea poate reprezenta o cheltuială importantă în momentul în care adoptarea de produse de o altă marcă (de la un alt furnizor) necesită adaptarea altor factori de producţie.

Efectul de experienţă

Fenomenul de experienţă se bazează pe observaţia următoare: atunci când se începe fabricarea unui nou produs apare un fenomen de „ucenicie” sau de „familiarizare”. Pe măsură ce experienţa practică creşte, timpul de fabricaţie tinde să se reducă şi costul se diminuează. Efectul de experienţă constituie un avantaj în materie de costuri pentru firmele deja implantate pe piaţă faţă de rivalii lor potenţiali.

Accesul la reţeaua de distribuţie

În măsura în care firmele deja existente îşi desfac produsele prin diferite reţele de distribuţie, noua firmă ar trebui să determine aceste reţele să accepte şi produsul său acordându-le anumite avantaje. Acest fapt va avea ca efect diminuarea profiturilor firmei producătoare. Mai mult decât atât, concurenţii existenţi pe piaţă pot întreţine relaţii privilegiate cu reţelele de distribuţie, pot avea legături de exclusivitate sau pot să acapareze total reţeaua de distribuţie şi, în acest caz, obstacolul este acela că noul intrat va trebui să-şi creeze propria sa reţea de distribuţie pentru desfacerea produselor sale, fapt ce implică costuri substanţiale.

Acest obstacol nu este eficient în toate cazurile, o firmă care se diversifică poate avea o reţea de distribuţie pentru celelalte activităţi ale sale şi care poate să fie utilizată şi pentru noile produse.

Existenţa unei rezerve de capacitate de producţie

Prezenţa pe piaţă a unor întreprinderi având o rezervă de capacitate de producţie relativ importantă constituie o barieră de intrare în măsura în care aceasta reprezintă o posibilitate imediată a acestor firme de saturare a pieţei, în condiţiile în care se înregistrează o creştere a cererii. Noul potenţial intrat nu poate avea speranţa compensării acestui obstacol decât oferind un avantaj inedit clientelei.

Nevoile de capital

În momentul lansării pe piaţă firma trebuie să dispună de resurse financiare considerabile pentru a face faţă concurenţei.

În consecinţă, la necesităţile mari de capital legate de activitatea de cercetare-dezvoltare şi investiţii pentru obţinerea noului produs se adaugă cele legate de publicitate agresivă, promovare etc., iar lipsa capitalului necesar suportării acestor cheltuieli poate constitui o veritabilă barieră de intrare.

Politica guvernului şi reglementările existente

Acestea reprezintă ultima mare sursă de obstacole la intrarea pe piaţă. Statul poate limita sau interzice intrarea în anumite sectoare prin diferite restricţii sau cerinţe impuse firmelor, cum ar fi: obligaţia de a avea o licenţă, limitarea accesului la diferite categorii de resurse materiale sau prin diferite alte reglementări din cadrul unor sectoare de activitate, precum: norme de poluare, reglementări privind calitatea şi securitatea produsului etc. De exemplu, obligaţiile privind poluarea pot determina o creştere a capitalului necesar la intrare, pot complica tehnologia de producţie sau determina modificarea instalaţiilor.

Advertisements
%d bloggers like this: