Analiza rivalităţii între concurenţii existenţi

Rivalitatea între competitorii existenţi ia forma concurenţei preţurilor, a introducerii de noi produse, a îmbunătăţirii serviciilor şi garanţiilor oferite cumpărătorilor după vânzare etc., toate cu scopul obţinerii unei poziţii avantajoase.

Intensitatea rivalităţii dintre agenţii economici existenţi în cadrul unei ramuri industriale depinde de o serie întreagă de elemente, între care:

  • structura sectorului, respectiv numărul de agenţi economici, mărimea şi specificul lor, puterea lor economică;
  • absenţa diferenţierii produselor, situaţie care conduce la ascuţirea concurenţei prin preţuri;
  • rata scăzută a creşterii, fapt ce determină agenţii economici să-şi intensifice eforturile pentru a ocupa un segment cât mai important de piaţă.

Aproape fiecare ramură industrială are un lider care deţine o pondere însemnată din piaţă; acesta poate determina variaţia preţurilor, are o capacitate mare de promovare a produselor şi un sistem special de distribuire. Aceste firme domină net şi îşi pun problema extinderii pieţei globale prin descoperirea de noi utilizatori ai produselor lor, prin lărgirea gamei sortimentale şi crearea de noi produse, având la bază un proces inovaţional continuu, susţinut atât prin alocarea de resurse umane, cât şi financiare.

Firmele care se situează pe primele locuri în cadrul ramurii industriale, imediat după lider, luptă pentru extinderea segmentului de piaţă, folosind strategii ofensive. Firmele mici şi mijlocii luptă pentru menţinerea segmentelor lor de piaţă şi pentru atragerea de noi clienţi.

Concurenţa este mai mare atunci când:

  • există multe firme mici sau când nu există o firmă dominantă care să fixeze standarde pentru concurenţi;
  • ieşirea din ramură este dificilă;
  • există supracapacitate economică, costuri fixe mari, produse perisabile;
  • ramurile au o producţie nediferenţiată. Când preţul este singurul element de diferenţiere pentru cumpărător, există dorinţa de a câştiga segmentul de piaţă prin scăderea preţului, determinând un „război al preţurilor”.

Demersul strategic este puternic influenţat de caracteristicile ramurii industriale din care firma face parte.

Advertisements
%d bloggers like this: